عملکرد عمرانی شهرداری در سال 94

       پروژه‌‌های شاخص شهرداری ربط :

        درراستای توسعه و عمران شهری ربط (سال 1394)

۱ آزاد سازی و  احداث کمربندی 45 متری ضلع غربی شهر و شروع عملیات اجرایی آن

۲- تکمیل سوله ورزشی بعد از 17 سال تعلیق و شروع عملیات اجرایی آن

۳ -احداث پارک جنگلی به مساحت 16 هکتار و شروع عملیات اجرایی آن  ( نهال‌کاری ، احداث آلاچیق و جاده‌های دسترسی)

۴ - تکمیل  فاز اول پارک شهری هه‌واره به‌رزه (نصب وسایل بازی پلی‌اتیلن و بهره‌برداری از فاز اول پارک)

۵ - جابجایی میدان کوزه و تعریض باند کندرو غربی بلوار امام (ره) تا المان گاز

۶ - تکمیل اصلاح هندسی تقاطع غیر هم‌سطح خیابان شهداء

۷ - تعریض پل‌ها و ایجاد رفو به منظور چهار باند نمودن ورودی شهر از طرف سردشت و زیباسازی  ورودی و خروجی شهر

      8 - آسفالت معابر شهری:

                    الف روکش خیابان امام (ره)

                     ب روکش خیابان قانع

                     ج روکش خیابان امام شافعی

                     د آسفالت باند کندرو ضلع غربی بلوار امام (ره) تا المان گاز (میدان کوزه)

                     ه آسفالت تقاطع غیر هم سطح خیابان شهداء

                     و آسفالت جاده دسترسی پارک هه‌واره به‌رزه

9 تملک و بازگشایی معابر و میادین شهری :

                    الف - میدان مانا تقاطع کمربندی شرقی (ساختمان آقای ابراهیم صالح پور)

               ب انتهای خیابان شهداء (ساختمان آقای عثمان عبداله زاده)

 

              ج -  تقاطع خیابان آزادگان و مردوخ (ساختمان خانم زینب خدری )

 

               د -  تقاطع خیابان آزادگان و آزادی ( ساختمان آقای سید لطیف سیدی )

 

               ه -  تعریض و بازگشایی سایر معابر شهری به صورت متفرقه

 

             

10 -  احداث پل عابر پیاده قوسی در طرفین خیابان امام(ره) روبروی آبشار صخره‌ای (عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی)

11. احداث میدان عزیز خان مکری و میدان جوتیار

 

12 و بیش از دهها پرژه کوچک دیگر در سطح شهر به صورت متفرقه