سال ۹۹ اطلاعیه دوم اجاره بهاء سی ان جی

آگهی نوبت دوم

 

شهرداري ربط به استناد بند ۱ از مصوبه شماره ۸۸/ش مورخه ۹۹/۰۸/۱۵ شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد اجاره جايگاه CNG به شماره اشتراک ۲۲۰۳۹۶۲۸۵۷۴ واقع در بلوار امام (ره) خروجی به سمت سردشت را از طريق آگهی مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir  و با شماره مزایده ۵۰۹۹۰۹۰۳۵۳۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

 

زمان انتشار در سایت : 

مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

 ساعت ۱۴:۳۰

 

 مهلت دریافت اسناد مزایده:

مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ تا

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۳۰

 

تاریخ بازدید از :

مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۰۷:۳۰ تا 

تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۰۰ 

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :

مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ 

 

زمان بازگشایی : 

مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰

 

زمان اعلام به برنده : 

مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰

 

گزارش تصویری :

سامانه پیامک

SMS

سامانه ارتباطی 137

آمار بازدیدکنندگان سایت

2491388
امروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
416
416
17361
14421
2491388

امروز: دوشنبه، 06 بهمن 1399

اوقات شرعی

تبلیغات

telegram