عید سعید مبعث آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت مبارک باد

عید مبعث

عید سعید مبعث آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت مبارک باد