سخن رئيس شوراي اسلامي شهر

 

 

 

شهروندان فهیم و نجیب شهر آفتاب

سلام علیکم

        اینک که در آستانه آغاز فصلی دیگر از فعالیت و تلاش برای سازندگی و ورود به پنجمین دوره شروع به کار شورای اسلامی شهر ربط قرار گرفته ایم و  فرصت خدمتگزاری برای ما فراهم شده بر خود واجب می دانم ضمن تجدید پیمان با مردم شریف و قدرشناس و آگاه شهر ربط ،  از مساعدت و بذل توجه اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی که در انتخاب حقیر نقش بسزایی داشته اند تشکر و قدردانی نمایم. اینک که خداوند فرصت خدمتگزاری را برای ما فراهم نموده بدون شک بار سنگین مسئولیت خدمت و همت، به تنهایی به سرمنزل مقصود نمی رسد و تمامی اعضای پنج نفره ی منتخب شورا به نوبه ی خود در ترسیم و نگارش نقشه چهار ساله سهیم بوده و با همدلی و اتحاد و یکپارچگی می توانند بر مصائب و مشکلات  فائق آمد و از فرصت بدست آمده  بهره کافی را برد و آنچه لایق شهر عزیزمان است ، عملی و متجلی نمایم. اینجانب از تمامی صاحب نظران، معتمدین، بازاریان گرانقدر و جوانان پرشور و آگاه شهرم دعوت می نمایم ما را در دستیابی به مطلوب های مورد نظر در عمران و آبادانی شهر با هر ایده و فکر و نظر یا طرح و برنامه ای جهت پیشبرد منافع مردم ، راهنمایی کنند  و چراغ راهمان باشند.

زمان رقابت ها به پایان رسیده و اکنون موسم رفاقت و رقابت در خدمت است. تلاش کنیم تا با پرهیز از حواشی که نتیجه ای جز فرصت سوزی و تقلیل توان و تلاش و ضربه و ضرر به پتانسیل های شهری ندارد عزم خود را برای خدمت و همت مضاعف سازیم . در تمامی احوال منافع عمومی شهروندان ، همگرایی و قانون را سرلوحه علم و عمل خود قرار دهیم. شهری آباد ، پرنشاط و توسعه یافته را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

 

اراتمند و کوچک شما

فرهاد اسماعيل زاده

رئیس شورای اسلامی شهر ربط